رضایتمندی از خدمات ماهان نت

ماهان‌نت جهت بهبود سطح کیفیت خدمات خود و جلب رضایت مشترکین عزیز، به راه‌اندازی سامانه ارزیابی رضایتمندی کاربران اقدام نموده است. مشترکین عزیز ماهان‌نت می‌توانند با شرکت در این نظرسنجی، ما را در شناسایی نقاط قوت و ضعف خود یاری کنند.