اینترنت بیسیم (wireless) ماهان نت

طرح ها و تعرفه های اینترنت بیسیم (wireless) ماهان نت

اینترنت پرسرعت بیسیم و وایرلس (wireless) ماهان نت، بر مبنای فرکانس های رادیویی هست و نیاز به خط تلفن ثابت ندارد. اینترنت بیسیم ماهان نت، با کیفیت و سرعت بالایی که دارد، برای تامین اینترنت سازمان های کوچک و بزرگ و مجتمع های مسکونی پیشنهاد می شود.

اینترنت برجها مجتمعها

بسته های اینترنت بیسیم (Wireless) ماهان نت

سرعت 2 مگ

100 گیگ اینترنت

سه ماهه

204،000 تومان
سرعت 6 مگ

50 گیگ اینترنت

سه ماهه

72،000 تومان
سرعت 6 مگ

100 گیگ اینترنت

شش ماهه

132،600 تومان
سرعت 6 مگ

180 گیگ اینترنت

دوازده ماهه

231،600 تومان
سرعت 10 مگ

70 گیگ اینترنت

سه ماهه

98،400 تومان
سرعت 10 مگ

100 گیگ اینترنت

دوازده ماهه

192،000 تومان
سرعت 10 مگ

120 گیگ اینترنت

شش ماهه

165،600 تومان
سرعت 10 مگ

240 گیگ اینترنت

دوازده ماهه

309،600 تومان
سرعت 10 مگ

1000 گیگ اینترنت

دوازده ماهه

1،168،750 تومان
سرعت 16 مگ

150 گیگ اینترنت

سه ماهه

190،800 تومان
سرعت 16 مگ

200 گیگ اینترنت

شش ماهه

264،000 تومان
سرعت 16 مگ

220 گیگ اینترنت

دوازده ماهه

356،400 تومان
سرعت 16 مگ

500 گیگ اینترنت

دوازده ماهه

634،800 تومان
سرعت 16 مگ

1000 گیگ اینترنت

دوازده ماهه

1،206،250 تومان
سرعت 20 مگ

180 گیگ اینترنت

سه ماهه

228،000 تومان
سرعت 20 مگ

240 گیگ اینترنت

شش ماهه

320،400 تومان
سرعت 20 مگ

320 گیگ اینترنت

دوازده ماهه

478،800 تومان
سرعت 20 مگ

1000 گیگ اینترنت

دوازده ماهه

1،285،700 تومان
ترافیک اضافه

3 گیگ اینترنت

7،500 تومان
ترافیک اضافه

5 گیگ اینترنت

12,000 تومان
ترافیک اضافه

10 گیگ اینترنت

23,000 تومان
ترافیک اضافه

20 گیگ اینترنت

44,000 تومان
ترافیک اضافه

40 گیگ اینترنت

80,000 تومان
ترافیک اضافه

50 گیگ اینترنت

95,000 تومان
ترافیک اضافه

100 گیگ اینترنت

180,000 تومان
ترافیک اضافه

200 گیگ اینترنت

320,000 تومان

تاییدیه سرویسهای  وایرلس 518764  و  ترافیک اضافه  518764 و 519673  می باشد.

تماس با ماهان نت

تماس با ماهان نت

ما در هر لحظه از شبانه روز شنونده صحبت های شما و آماده ارائه مشاوره به شما هستیم.